An Roinn Cosanta - Déan Teagmháil Linn

An Cheannoifig
An Roinn Cosanta
Bóthair an Stáisiúin
Droichead Nua
Cill Dara
W12 AD93

Guthán: +353 (45) 492 000
Íosghlao: 1890 251 890
Ríomhphost: info@defence.ieeolas@defence.ie

An Roinn Cosanta
Áras an tSáile
An Rinn Mhór
Gaillimh
H91 AN2E

Guthán: +353 (91) 743 700
Íosghlao: 1890 426 444

An Oifig um Pleanáil Éigeandála
An Roinn Cosanta
NECC
Áras Talmhaíochta (2 Thoir)
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 WK12

Guthán: +353 (1) 237 3800
Ríomhphost: oep@defence.ie

Cosaint Shibhialta
An Bheannach Mhór
Ros Cré
Tiobraid Árann
E53 CY80

Guthán: +353 (505) 253 100
Ríomhphost: civildefence@defence.ie

Preasoifig
Guthán: +353 (45) 492 108
Íosghlao: 1890 251 890 Folíne 2108
Ríomhphost:
defencepressoffice@defence.ie

Seirbhís do Chustaiméirí
Guthán: +353 (45) 492 114
Íosghlao: 1890 251 890 Folíne 2114
Ríomhphost:
customer@defence.ie

An Oifig um Shaoráil Faisnéise
Guthán: +353 (45) 492 407
Íosghlao: 1890 251 890 Folíne 2407
Ríomhphost:
foi@defence.ie

An tOifigeach Cosanta Sonraí
Má bhíonn ceisteanna agat maidir leis an mbealach a úsáidimid d’fhaisnéis nó más maith leat teacht ar do shonraí, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí i scríbhinn chuig:

An Oifig Cosanta Sonraí
An Roinn Cosanta
Bóthar an Stáisiúin
Droichead Nua
Contae Cill Dara
W12 AD93

Guthán: +353 (45) 492190
Ríomhphost: dataprotection@defence.ie

Is teagmháil a dhéanamh leis Oifigeach Rochtana don Roinn ar ríomhphost ag:
accessofficer@defence.ie

Saincheisteanna Láithreán Gréasáin nó Teicniúla
pagemaster@defence.ie