Seirbhís do Chustaiméirí

Sa Roinn Cosanta, creidimid go bhfuil dualgas orainn freastal ar shaoránaigh na hÉireann a fheabhas agus is féidir linn agus go bhfuil an saoránach i dteideal súil a bheith le hardchaighdeáin i dtaobh na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus conas a sholáthraímid na seirbhísí siúd. Rinne na luachanna seo Ráitis Straitéise leantacha agus pleananna gnó bliantúla Roinne a mhúnlú. I ndeireadh na dála, braitheann cáilíocht ár seirbhíse do chustaiméirí ar a fheabhas a chuirimid iad seo i bhfeidhm ar bhonn laethúil.

Leagtar amach inár gCairt Chustaiméirí an caighdeán seirbhíse a chuirimid ar fáil dár gcustaiméirí.

Chun teacht ar fhaisnéis ar Nós Imeachta Gearán agus Achomhairc na Roinne faoin gCairt Chustaiméirí, cliceáil anseo, le do thoil.

Chun teacht ar fhaisnéis ar an Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís do Chustaiméirí 2017-2019, cliceáil anseo, le do thoil.

Chun teacht as fhaisnéis as Scéim na Roinn Cosanta 2017-2020 Faoi Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, cliceáil anseo, le do thoil.

Chun teacht ar fhaisnéis ar An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, cliceáil anseo, le do thoil.