Inrochtaineacht Ráiteas

Oifigeach Rochtana faoi Acht um Míchumas, 2005

Cheap an Roinn Cosanta Oifigigh Rochtana i gcomhréir le halt 26(2) den Acht um Míchumas, 2005.

Tá Oifigigh Rochtana freagrach as cistiú a sholáthar nó agus cabhair agus treoir a chomhordú agus a shocrú do dhaoine faoi mhíchumas a fhaigheann rochtain ar sheirbhísí a sholáthraíonn na hoifigí agus go ginearálta chun gníomhú mar phointe teagmhála do dhaoine faoi mhíchumas ar mian leo teacht ar na seirbhísí siúd.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana don Roinn ar ríomhphost ag:

accessofficer@defence.ie