Fógra le Mairnéalaigh

AN ROINN COSANTA

FÓGRA LE MAIRNÉALAIGH DON BHLIAIN 2019

CLEACHTAÍ LÁMHAIGH AN AERCHÓIR AGUS CLEACHTAÍ LÁMHAIGH AIRTLÉIRE AERCHOSANTA

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go gcuirfear Cleachtaí Lámhaigh an Aerchóir/Aerchosanta ar siúl faoi mar a shonraítear  thíos

AN CÓSTA THOIR - BEN HEAD (LIMISTÉAR BAOIL D 1)

I rith na tréimhse ón 1 Eanáir, 2019 go dtí an 31 Nollaig, 2019 Air beidh Cleachtaí Lámhaigh Airtléire an Aerchóir agus Aerchosanta ar siúl i gceantar BEN HEAD.

Is éard atá i Limistéar an Bhaoil limistéar a chuimsítear laistigh de na comhordanáidí seo a leanas:

  • ciorcal a bhfuil ga 3 mhuirmhíle aige atá láraithe ar AERADRÓM BHAILE MHIC GORMÁIN (53º38'41" Thuaidh; 06º13'43" Thiar);
  • ciorcal níos lú a bhfuil ga 10 muirmhíle aige atá láraithe ar AERADRÓM BHAILE MHIC GORMÁIN (53º38'41" Thuaidh; 06º13'43" Thiar) agus a shíneann amach i dtreo na farraige agus a bhfuil teorainneacha gathacha aige ar na treo-uillinneacha 015º agus 106º.


ARD-RÚNAÍ
AN ROINN COSANTA
BÓTHAIR AN STÁISIÚIN
DROICHEAD NUA
CONTAE CHILL DARA
Eanáir 2018
W12 AD93

NÓTA: Eiseoidh an Stiúrthóireacht um Shábháilteacht Mhuirí fógraí muirí laistigh de cheithre agus sé seachtaine sula mbeidh lámhach ar siúl. Beidh Fógraí Rabhaidh le feiceáil, chomh maith, sna nuachtáin náisiúnta agus áitiúla agus ó thráth go chéile ar láithreán gréasáin an irisleabhair mhíosúil “Afloat”, thart ar sheachtain amháin roimh an lámhach.

Iarrtar ar mhairnéalaigh chun an Stiúrthóireacht um Shábháilteacht Mhuirí, an Roinn Iompair, Lána Líosain, Baile Átha Cliath 2 a chur ar an eolas láithreach má thagann siad ar aon bhaol nua i leith loingseoireachta nó ar athruithe ar agus easnamh in áiseanna loingseoireachta.