Cosaint Sonraí

Fógra Príobháideachais

Cliceáil anseo chun féachaint ar ár mBeartas um Chosaint Sonraí

Sinne an Roinn Cosanta, Roinn Rialtais láir arb é a sprioc ardleibhéil chun soláthar a dhéanamh do chosaint mhíleata an Stáit, cur le síocháin agus slándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus gach ról eile a shannann an Rialtas a chomhlíonadh.

Is iad ár bpríomhfheidheanna chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Comhairle thráthúil agus ábhartha faoi bheartas agus cúrsaí míleata a sholáthar;
  • Cur le slándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus beartas cosanta;
  • Barr feabhais a chur ar chomhoibriú beartais thrasghearrthaigh;
  • Ceisteanna riaracháin don Roinn Cosanta agus na Fórsaí Cosanta;
  • An Páipéar Bán um Chosaint 2015 a chur i bhfeidhm.

Caitheann an Roinn Cosanta le príobháideachas do shonraí pearsanta mar ábhar tromchúiseach agus tá sí tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus a phróiseáil ar bhealach cothrom agus trédhearcach. Soláthraíonn an Fógra Príobháideachais seo faisnéis duit faoi na saghsanna sonraí pearsanta a phróiseálaimid agus conas a phróiseálaimid é faoin reachtaíocht um Chosaint Sonraí.

Trí na naisc thíos a chliceáil, féadfaidh tú níos mó a léamh faoi na saghsanna sonraí pearsanta a phróiseáiltear, na cuspóirí agus an bunús dlí chun próiseáil a dhéanamh agus conas a roinntear sonraí.

Saghsanna sonraí a phróiseáiltear

Cé chomh fada a choimeádaimid sonraí

Aistriú sonraí chuig tríú tíortha

Cearta Ábhar Sonraí

Sonraí Teagmhála an Oifigigh Chosanta Sonraí

 

Freagairt ar iarrataí

Tá dualgas orainn freagairt ar d’iarraidh laistigh de mhí féilire amháin. Mura féidir linn freagairt ar d’iarraidh laistigh den tréimhse seo, féadfaimid dhá mhí bhreise a chur leis an tréimhse. Seolfaimid míniú scríofa chugat ar na cúiseanna atá le haon síneadh.

Athruithe ar an bhfógra

Féadfaimid ár bhFógra Príobháideachais a nuashonrú ó thráth go chéile agus lena chinntiú go bhfuil ceanglais dhlíthiúla á gcomhlíonadh.