Struchtúr Eagraíochta

Is é Ard-Rúnaí na Roinne Cosanta Maurice Quinn

Tá an Roinn eagraithe i gceithre Rannán, a bhfuil Rúnaí Cúnta nó Stiúrthóir i gceannas ar gach ceann a dhéanann maoirseacht, chomh maith, ar rialachas na Roinne

  • Des Dowling Na Rannáin um Pleanáil Straitéiseach, um Fhorbairt Inniúlachta
    agus um Thacaíocht Chorparáideach
  • Ciarán Murphy An Rannán Idirnáisiúnta / Reachtaíochta
  • Robert Mooney An Rannán um Chumas Cosanta maidir le Daoine
  • Clare Tiernan An Rannán Oibríochtaí

Is féidir breis faisnéise a fháil ar leithdháileadh na bhfreagrachtaí bainistíochta ag whodoeswhat.gov.ie

Is féidir teacht ar liosta de na daoine arb Oifigigh Ainmnithe Phoiblí iad chun críocha an Achta um Brústocaireacht a Rialáil anseo.