Oifigigh Ainmnithe Phoiblí

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Oifigigh Ainmnithe Phoiblí – an Roinn Cosanta

Cuireadh tús leis an Acht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015 an 1 Meán Fómhair 2015.

Foráiltear san Acht go ndéanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí Clár ar líne de ghníomhaíocht brústocaireachta a bhunú agus a choimeád - www.lobbying.ie . Is é cuspóir an Chláir chun faisnéis a chur ar fáil don phobal ar aitheantas iad siúd a dhéanann cumarsáid le hoifigigh ainmnithe phoiblí maidir le beartas sonrach, ceisteanna reachtaíochta nó cinntí ionchasacha. Caithfidh brústocairí tuairisciú ar a n-idirghníomhú leis na hOifigigh Ainmnithe Phoiblí.

Ceanglaítear in Alt 6(4) den Acht ar gach comhlacht poiblí chun liosta d’oifigigh ainmnithe phoiblí an chomhlachta a fhoilsiú. Tá dhá chuspóir ag an liosta:

1. A ligean do bhaill den phobal na daoine siúd a aithint arb oifigigh ainmnithe phoiblí iad; agus

2. Mar acmhainn do bhrústocairí a bhfuil tuairisceán á chomhdú acu leis an gClár a mb’fhéidir nach gá dóibh sonraí oifigigh ainmnithe phoiblí a aimsiú.

Is iad na hOifigigh Ainmnithe Phoiblí den Roinn Cosanta faoin reachtaíocht seo:

Leo Varadkar, TD                  An Taoiseach agus an tAire Cosanta

Paul Kehoe, TD                     An tAire Stáit ag an Roinn Cosanta le Freagracht Speisialta as Cosaint

John Coughlan                      Comhairleoir leis an Aire Stáit Paul Kehoe

Niall O'Connor                      Comhairleoir leis an Aire Stáit Paul Kehoe

Maurice Quinn                       Ard-Rúnaí

Des Dowling                          Rúnaí Cúnta

Ciarán Murphy                       Rúnaí Cúnta

Robert Mooney                      Rúnaí Cúnta

Clare Tiernan                         Stiúrthóir