Aire atá Freagrach as Cosaint

Rinne an Taoiseach Leo Varadkar Paul Kehoe TD a athcheapadh ina Aire ar a bhfuil freagracht maidir le Cosaint ar an 14 Meitheamh 2017

Bhí an ról céanna aige cheana, ó mhí na Bealtaine 2016 amach. Roimhe sin, d’fheidhmigh an tAire Kehoe mar Phríomh Aoire an Rialtais agus mar Aire Stáit ag Roinn an Taoisigh agus ag an Roinn Cosanta.

Tá an tAire Kehoe ag déanamh ionadaíocht do dháilcheantar Loch Garman mar chomhalta de chuid Dáil Éireann ó Bhealtaine 2002.

Agus é ag feidhmiú mar Phríomh Aoire, rinne sé maoirseacht ar athchóiriú ó bhonn a rinneadh ar an Dáil, lena n-áirítear méadú suntasach ar an méid lá suí sa bhliain, chomh maith le tabhairt isteach suíonna an Aoine agus tabhairt isteach na ndíospóireachtaí ar ábhair thráthúla.

Ón am a ghlac sé cúram Aire Cosanta, tá béim ollmhór curtha ag an Aire Kehoe ar bhorradh a chur faoin méid a dhéanann Éire don tsíocháin a choimeád trí ghleic pholaitiúil, ar bhonn an AE agus trí na Náisiúin Aontaithe chomh maith. 

Lena chois sin, dheimhnigh sé gur cuireadh infheistíocht shuntasach in infreastruchtúr cosanta.

I mí an Mheithimh 2018, thionscain an tAire Kehoe comóradh 60 bliain an pháirt atá ag Éirinn san obair a dhéanann na Náisiúin Aontaithe chun an tsíocháin a choimeád, agus bhí searmanas stáit a raibh an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn ina phríomhóstach ann le bailchríoch a chur ar an gcomóradh.

Tá an tAire Kehoe ina chónaí in Inis Córthaidh, Co. Loch Garman, lena bhean chéile Brigid agus a dtriúr páistí Sinead, Eoin agus Emma.

Tá an-spéis aige sa Rugbaí, sa Chumann Lúthchleas Gael agus in eachtraí comhphobail.