Aistriú sonraí chuig tríú tíortha

Sa chás gur gá dúinn sonraí a aistriú chuig tríú tír lasmuigh den AE/LEE nach ndearnadh cinneadh leordhóthanachta ina thaobh, cinnteoimid go bhfuil cosaintí cuí i bhfeidhm nuair a thugtar faoi aon aistriú den sórt sin.