Photograph of Minister with Responsibility for Defence, Paul Kehoe, T.D. on green background

Tá an Roinn Cosanta ar cheann de na Ranna Rialtais a dhíríonn go príomha ar an timpeallacht shlán agus chobhsaí a chinntiú a theastaíonn ó bhorradh agus forbairt gheilleagrach.

Is í Sprioc Ardleibhéil na hEagraíochta Cosanta soláthar a dhéanamh do chosaint mhíleata an Stáit, cur leis an tsíocháin agus an tslándáil náisiúnta agus idirnáisiúnta agus gach ról eile a chomhlíonadh a shannann an Rialtas.

Faisnéis a Fhoilsítear go Rialta

Image of Minister with Responsibilty for Defence, Paul Kehoe T.D., Secretary General Maurice Quinn, Defence Forces Chief of Staff Vice Admiral Mark Mellett

Fógraí Sábháilteachta Poiblí

Fógra Rabhaidh Ghleann Ó Máil maidir le Tailte an Raoin Mhíleata

Fógra do Mhairnéalaigh maidir le cleachtaí lámhaigh

Cleachtadh Lámhaigh ag Baile Mhic Gormáin