Department of Defence Banner
Tá an Roinn Cosanta ar ceann de na Ranna Rialtais atá bainteach go príomha leis an timpeallacht shlán, chobhsaí, atá riachtanach d’fhás agus d’fhorbairt eacnamaíochta, a chinntiú.

Department of Defence ImageTeagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin ,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge

Athúsáid Eolais faoin tSeirbhís Phoiblí

Suíomh Gréasáin Ábhartha
Gov.ie <<
Chosaint Sonraí

Naisc Thapa

Ráiteas Straitéise 2017 - 2020

Cuimsíonn an Ráiteas Straitéise seo an Roinn Cosanta agus na Fórsaí Cosanta araon agus bunaíonn sé Cuspóir Árd-Leibhéil an Eagrais Chosanta

Fórsaí Cosanta na hÉireann

Is éard atá i bhFórsaí Cosanta na hÉireann ná an Buanfhórsa Cosanta agus na hÓglaigh Chúltaca. Áirítear sa Bhuanfhórsa Cosanta an tArm, an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAerchór. Cuimsíonn na hÓglaigh Chúltaca Cúltaca an Chéadlíne, Cúltaca an Airm agus Cúltaca na Seirbhíse Cabhlaigh. Tá a suíomh gréasáin féin ag na Fórsaí Cosanta ag www.military.ie. Tá fáil ansin ar mhioneolas faoi ghairmréimeanna sna Fórsaí Cosanta, faoi fhoilseacháin, faoi pheasráitis agus faoi chartlanna míleata i measc go leor eolais eile. Is é An Cosantóir iris oifigiúil Fhórsaí Cosanta na Éireann agus tá teacht ar a shuíomh gréasáin ag www.dfmagazines.ie.
Roinn Cosanta, Br an Stáisiúin, An Droichead Nua, Co Chill Dara W12 AD93. Fón 00 353 45 492000