Priontáil an Leathanach Seo


Gheobhaidh tú eolas anseo faoi obair na Roinne í féin chomh maith le naisc le láithreáin eile a bhaineann le cosaint agus slándáil na hÉireann. Cabhróidh forbairt an láithreán gréasáin seo le cinntiú go mbeidh sé ar chumas ag an Roinn Cosanta tabhairt faoi dhúshláin na Sochaí Faisnéise agus na deiseanna a bhaineann léi a thapú. Tá an Roinn Cosanta ar cheann de na Ranna Rialtais arb é a príomhchúram ná cinntiú go bhfuil timpeallacht shlán agus chobhsaí i bhfeidhm, rud atá riachtanach don fhás agus don fhorbairt eacnamaíochta. I mbeagán focal, tá sí freagrach as cinntiú go bhfuil sé ar chumas ag Óglaigh na hÉireann na róil a shann an Rialtas dóibh a chomhlíonadh. Chun an cheannasacht náisiúnta a léiriú tá sé tábhachtach acmhainn chosanta a choimeád atá i gcoibhneas le riachtanais slándála. Tá an tAire Cosanta tiomanta chun an clár oibre Cosanta atá leagtha amach sa Chlár Comhaontaithe don Rialtas a chur i bhfeidhm.

Tá an fhaisnéis sa láithreán seo deartha chun cabhrú leat tuiscint a fháil ar an obair chasta agus ríthábhachtach a dhéantar sa Roinn. Is í an aidhm atá i gceist ná láithreán gréasáin dinimiciúil a choimeád a thógfar suas chun dáta go rialta. Má tá tuilleadh cúnaimh uait, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le rannán eolais na Roinne. Tá súil agam go mbeidh an láithreán seo mar fhoinse eolais úsáideach duit agus go leanfaidh tú ar aghaidh á úsáid go rialta.An Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge