Print This Page
Home > Document
Glen of Imaal

Military Range Lands

Gleann Uí Mháil

Tailte Raoin Mhíleata

If you are visiting the Glen of Imaal in Co. Wicklow, please watch out for the special signs indicating the Military Range Lands. There may be unexploded shells and other dangerous missiles on these lands.


For further information including free maps of the Glen, please contact:

Army Range Warden Service

Seskin School, Glen of Imaal,
Tel: (045) 404653


Má bhíonn tú ag tabhairt cuairt ar Ghleann Uí Mháil i gCo. Chill Mhantáin, bí ag faire amach do na comharthaí speisialta faoi Thailte Raoin Mhíleata le do thoil. D’fhéadfadh pléascáin agus diúracáin neamhphléasctha eile a bheith ar na tailte sin.

Tá faisnéis bhreise ar fáil, léarscáil saor in aisce den Ghleann san áireamh ón:

Seirbhís Maor Raon An Airm
Scoil Seiscinn, Gleann Uí Mháil
Fón:(045) 404653
Image of the Department of Defence
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators