Print This Page
Home > Document
DEPARTMENT OF DEFENCE

NOTICE TO MARINERS
FOR THE YEAR 2018

AIR CORPS FIRING EXERCISES AND
AIR DEFENCE ARTILLERY FIRING EXERCISES


NOTICE IS HEREBY GIVEN that Air Corps Exercises/Air Defence Artillery Firing Exercises will be held as detailed hereunder: -

EAST COAST - BEN HEAD (DANGER AREA D 1)

Throughout the period 1 JANUARY, 2018 to 31 DECEMBER, 2018 Air Corps and Air Defence Artillery Firing Exercises will be carried out in the area of BEN HEAD.

The Danger Area comprises an area contained within the following co-ordinates:

- a circle having a radius of 3NM centred on GORMANSTON AERODROME (53º38'41" N; 06º13'43" W);

- the smaller segment of a circle of radius 10NM centered on GORMANSTON AERODROME (53º38'41" N; 06º13'43" W) and extending seawards with radial boundaries on the true bearings 015º and 106º.

SECRETARY GENERAL
DEPARTMENT OF DEFENCE
STATION ROAD
NEWBRIDGE
COUNTY KILDARE
January 2018


NOTE: Marine notices will issue from the Maritime Safety Directorate within four to six weeks prior to a shoot taking place. Warning Notices will also appear in national and local newspapers and periodically on the monthly magazine "Afloat" website, approximately one week prior to the shoot.

Mariners are particularly requested to notify the Maritime Safety Directorate, Department of Transport, Leeson Lane, Dublin 2, immediately if they discover any new dangers to navigation or changes and defects in aids to navigation.
AN ROINN COSANTA
RABHADH DO MHAIRNÉALAIGH
2018

FREACHNAIMH LÁMHAIGH AN AERCHÓIR AGUS FREACHNAIMH LÁMHAIGH AIRTLÉIRE AERCHOSANTA

FÓGRAÍTEAR LE SEO go gcuirfear freachnaimh lámhaigh Aerchóir/ airtléire aerchosanta ar siúil mar a shonraítear thíos:

AN CÓSTA THOIR - Rinn Mhic Ghormáin (LÍOMATÁISTE DAINSÉIR D1)

Le linn na tréimhse 01 Eanáir, 2018 go dtí 31 Nollaig, 2018 cuirfear freachnaimh lámhaigh ar siúil sa líomatáiste Rinn Mhic Ghormáin (Ben Head).

Is é an líomatáiste dainséir ná an líomatáiste laistigh de na comhordanáidí a leanas:

- ciorcal a bhfuil ga 3NM aige, arb é AERDHRÓM BHAILE MHIC GORMÁIN a lár (53° 38' 41" ó Thuaidh; 06° 13' 43" Siar)

- an teascán is lú de chiorcal a bhfuil ga 10NM arb é AERDHRÓM BHAILE MHIC GORMÁIN a lár (53° 38' 41" ó Thuaidh; 06° 13' 43" Siar) ag sínea dh i dtreo na mara le teorainneacha raidiúla ar an treo-uillinn fhíor 015° agus 106°.


AN tARD-RÚNAÍ
AN ROINN COSANTA
BÓTHAR AN STAISIÚIN
AN DROICHEAD NUA
CONTAE CHILL DARA
Eanáir 2018

Tabhair faoi deara:
Eiseofar fógraí muirí ón Stiúrthóireacht um Shábháilteacht Muirí laistigh de cheithre go sé seachtain roimh aon lámhach a bheith ag tarlú. Cuirfear fograí rabhaidh sna nuachtáin náisiúnta agus
áitiúla agus go tréimhsiúil san iris mhíosúil "Afloat", seachtain roimh an oll-lámhach

Iarrtar ar mháirnéalaigh go háirithe, an Stiúrthóireacht um Shábháilteacht Muirí an Roinn Iompair, Lána Líosain, Baile Átha Cliath 2, a chuir ar an eolas láithreach, má thagann siad ar dhainséir nua ar bith do loingseoireacht nó aon athrú agus fabht do chabhracha loingseoireachta.
Image of the Department of Defence
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators