Priontáil an Leathanach Seo
An Roinn Cosanta - Déan Teaghmháil Linn

Mearliosta
Guthán Íos-ghlaoFacsRíomhphost
Ceanncheathrú045-4920001 1890 251890 045-492017eolas@defence.ie
Eolais045-4924071 1890 251890 - folíne 2407 045-492017eolas@defence.ie
Saoráil Faisnéise045-4924071 1890 251890 - folíne 2407045-492017foi@defence.ie
Seirbhís do Chustaiméirí045-4921141 1890 251890 - folíne 2114045-492430customer@defence.ie
Gaillimh091-7437001 1890 426444eolas@defence.ie


Seo a leanas suíomh na Roinne Cosanta

Bóthar an Stáisiúin, an Droichead Nua, Co. Chill Dara – Tá na brainsí agus na hoifigí seo a leanas suite anseo. Cliceáil ar ainm an Bhrainse chun sonraí a fheiceáil faoi chóras feidhmithe an bhrainse sin. Gheobhaidh tú freisin sonraí teagmhála díreacha le haghaidh gach brainse.


Oifig an Aire CosantaOifig an Ard-Aighne
An Roinn Cosanta
Bóthar Stáisiúin
An Droichead Nua
Co. Chill Dara
W12 AD93

Guthán: 353 45 492000
Íosghlao: 1 890 251890
r-phost info@defence.ie eolas@defence.ie
Brainse Comhréitigh agus Eadrána Óglaigh na hÉireannBrainse Chomhaltaí Pearsana Óglaigh na hÉireann

An Brainse Feidhmiúcháin
An Brainse ReachaíochtaBrainse Theicneolaíochtaí na Faisnéise & na Cumarsáide
An Brainse Acmhainní DaonnaAn tOifigeach Rochtana faoin Acht Míchumais 2005
An Brainse Idirnáisiúnta Slándála agus Cosanta
An Brainse Pleanála agus Eaghrúcháin

An Brainse DlíochtaAn Brainse Conarthaí
An Brainse Bainistíochta RéadmhaoineAn Rinn Mhór, Gaillimh.

An Brainse Airgeadais
An Roinn Cosanta
Aras an tSaile
An Rinn Mhór
Gaillimh
H91 AN2E
Guthán: 353 91 743700
Íosghlao: 1 1890 426444
r-phost info@defence.ie eolas@defence.ie
An Brainse Acmhainní Daonna
Brainse Theicneolaíochtaí na Faiséise & na Cumarsáide


Lár na Cathrach, Baile Átha Cliath

An Oifig Pleanála Éigeandála
An Roinn Cosanta
NECC, Teach na Talmhaíochta (2 Thoir)
Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
DO2 WK12
Guthán 00353 1 237 3800
r-phost oep@defence.ie
An Oifig Pleanála Éigeandála


Tá baill foirne againn freisin sa Scoil Cosanta Sibhialta, sa Bheannach Mhór, Ros Cré, Co. Thiobraid Árann.


An Brainse Cosanta Sibhialta
An Bheannach Mhór
Ros Cré
Co Thiobraid Árann
E53 CY80
Guthán: 353 505 25310
Facs : 353 505 25344
r-phost civildefence@defence.ie


Freisin fostaíonn an roinn tuairim is 1,000 fostaí sibhialta, atá ceangailte le hÓghlaigh ne hÉireann agus a oibríonn in nsúin mhíleata go príomha.


An Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge