Priontáil an Leathanach Seo

Cloíonn an Roinn Cosanta leis na Rialacháin maidir le hAthúsáid Faisnéise ón Earnáil Phoiblí agus dá bhrí sin tá úsáid doiciméad ónár láithreán gréasáin faoi réir théarmaí an cheadúnais seo.

Tá an fhaisnéis go léir ar ár láithreán gréasáin faoi chóipcheart ag an Roinn Cosanta mura ndeirtear a mhalairt. Is féidir an fhaisnéis ar ár láithreán gréasáin a úsáid, saor in aisce, i bhformáid ar bith faoi réir an cheadúnas PSI is déanaí atá ar fáil ag http://www.psi.gov.ie/

Cuimsíonn athúsáid, cóipeáil, cóipeanna a eisiúint don phobal, foilsiú, craoladh agus aistriú go teangacha eile. Clúdaíonn sé taighde agus staidéar neamhthráchtála freisin.

Tá athúsáid faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas. Ní mór duit:


An fhoinse agus an cóipcheart a admháil i gcásanna áit a soláthraíonn tú an fhaisnéis do dhaoine eile;

An fhaisnéis a atáirgeadh go beacht;

Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach míthreorach;

Gan an fhaisnéis a úsáid ar bhealach arbh é a phríomhchuspóir táirge nó seirbhís áirithe a fhógairt nó a chur chun cinn.

Gan an fhaisnéis a úsáid ar mhaithe le cuspóirí mídhleathacha, mímhorálta, calaoiseacha nó mímhacánta


Níl an Roinn Cosanta freagrach as aon chaillteanas ná dliteanas a bhaineann le hathúsáid faisnéise. Cé go ndearnadh gach iarracht chun cinntiú go bhfuil an fhaisnéis sa láithreán gréasáin cruinn, ní dheimhníonn an Roinn Cosanta go bhfuil an fhaisnéis cothrom le dáta ná saor ó earráidí. Má tharraingítear aird na Roinne Cosanta ar earráidí nó easnaimh ceartófar iad a luaithe is féidir. Ní údaraíonn an Roinn Cosanta aon úsáideoir chun cearta eisiacha a bheith aige/aici maidir lena cuid faisnéise a athúsáid.

Cliceáil anseo le haghaidh sonraí faoin bhfaisnéis a choimeádtar ar láithreán gréasáin na Roinne Cosanta.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi athúsáid na faisnéise a choimeádann an Roinn Cosanta, déan teagmháil le do thoil le:

Ainm Teagmhála: Noreen Woulfe

Sonraí Teagmhála: Teileafón – (01) 8042108

Ríomhphost: info@defence.ieAn Roinn Cosanta
Ionaid
Teagmháil Linn
An Roinn Cosanta,
Br an Stáisiúin,
An Droichead Nua,
Co Chill Dara.
W12 AD93

Fón 00 353 45 492000

* Glao Áitiúil 1890 251890

info@defence.ie

eolas@defence.ie

accessofficer@defence.ie

*Tabhair faoi deara gur féidir leis na rátaí a ghearrtar as úsáid uimhreacha 1890 (Locall) athrú ó sholáthraí amháin go
soláthraí eile
** ’’Leathanach Baile’’ agus ‘’Leathanach Fúinn’’ar fáil anois as Gaeilge