Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
An tAire Kehoe i láthair ag Searmanas Coimisiún na Seirbhíse Cabhlaigh don 51ú Rang Daltaí ag an tSeirbhís Chabhlaigh.

Bhí an tAire Stáit ag Roinn an Taoisigh agus an Roinn Cosanta, an tUasal Paul Kehoe, T.D., i láthair inniu (Déardaoin, an 5 Meán Fómhair 2013) ag Searmanas na gCoimisiún don 51ú Rang Daltaí de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh in Inis Sionnach, Co. Chorcaí.

Ag labhairt ó ag Searmanas na gCoimisiún don seisear a bhí sa 51ú Rang Daltaí de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh, rinne an tAire Kehoe comhghairdeas leis na hoifigigh coimisiúnaithe nua agus dúirt “Is marc tábhachtach searmanas an lae inniu maidir le cúrsa oideachais agus oiliúna an 51ú Rang Daltaí de chuid na Seirbhíse Cabhlaigh”. Ag tagairt dó don traenáil a ndeachaigh na hoifigigh nuachoimisiúnaithe fúithi lean an tAire air go ndúirt gur “cuireadh tús leis an gcúrsa i mí Meán Fómhair 2011 agus seo inniu muid, 24 mí dár gcionn, agus ceannairí óga againn ar deimhníodh trí oideachas agus oiliúint dhian de chineálacha acadúla, praiticiúla agus corpoiliúna go bhfuil siad feiliúnach le coimisiúnú ina nOifigigh sa tSeirbhís Chabhlaigh.”


Thagair an tAire don chion mór tairbhe a dhéanann an tSeirbhís Chabhlaigh i ndáil le réimse leathan cúraimí a leagann an Rialtas uirthi. Luaigh sé gur “léir do chách an dea-thoradh ar obair na Seirbhíse Cabhlaigh maidir le cosaint iascaigh, cuardach agus tarrtháil agus cuidiú leis an gcumhacht shibhialta.” Ag leanúint ar aghaidh dó, dúirt sé gurb “é an ról bunúsach atá leis an tSeirbhís Chabhlaigh an cheannasacht ar dhlínse farraige na hÉireann a chur i bhfeidhm, réimse a bhfuil 12 oiread achair ann agus atá i réimse talún na tíre. Is comhartha loingeas an chabhlaigh go bhfuiltear dúthrachtach maidir leis an dea-rialachas ar ár gcuid farraigí. Is rabhadh iad na longa dóibh siúd a smaoineodh ar dhul in aghaidh ghnás agus phrionsabail an Stáit agus an phobail idirnáisiúnta i gcoitinne. Tá an Rialtas lándúthrachtach maidir le leanúint do bhonn treise a chur faoin tSeirbhís Chabhlaigh ionas go gcinntítear go mbíonn d'acmhainn inti an réimse forleathan cúraimí a leagtar uirthi a chur i gcrích.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Kehoe “Is é inniu, ina dhiaidh sin is uile, lá na n-oifigeach nua seo. Leagtar de dhualgas orthu a bheith ina gceannairí agus treoir a thabhairt do dhaoine eile, cúram a chuirfidh siad díobh, tá mé lánchinnte de, go sármhaith”.


CRÍOCH
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators