Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Glacann an tAire Coveney le torthaí Thuarascáil an Mholtóra
i ndáil le Saighdiúir Singil a bhfuil 21 bliain comhlíonta aige


Ghlac an tAire Cosanta, an tUas Simon Coveney, T.D, inniu le torthaí Thuarascáil an Mholtóra i ndáil le héileamh CHUMANN IONADAÍOCHTA CHÉIMNIGH EILE NA mBUAN-ÓGLACH (PDFORRA) faoin Scéim Réitigh agus Eadrána maidir le teorainneacha seirbhíse do Shaighdiúirí Singil agus do Cheannairí a liostáil i ndiaidh 1 Eanáir 1994.

Agus é ag glacadh leis na torthaí, dhearbhaigh an tAire gur chreid sé "go bhfuil cothabháil déanta ar phríomhghnéithe pholasaí daonchumhachta Óglaigh na hÉireann mar shampla próifíl aoise chuí i measc céimeanna míleata a choimeád chun na dúshláin a bhaineann le fórsa míleata na linne seo a chomhlíonadh. Léiríonn an moladh an gá atá le tréchur/athrúchán rialta foirne mar aon le taithí agus saineolas cuí a choimeád"

Molann torthaí an Mholtóra:

Diúltú d'éileamh PDFORRA maidir le seirbhís Shaighdiúirí Singil agus Cheannairí a shíneadh i ndáil le pearsanra a liostáil i ndiaidh 1 Eanáir 1994 fónamh go dtí aois 50 bliain.

Go nglacfadh an Roinn Cosanta le moltaí a cuireadh faoi bhráid PDFORRA faoi réir roinnt bearta eisceachtúla mar a leanas:

Iontrálaithe Nua

· Feidhm a bheith leis an leasú ar an uasteorainn aoise 15 bhliain maidir le Saighdiúirí Singil.

Saighdiúir Singil atá ag Fónamh faoi láthair

· Saighdiúir Singil Líne le scaoileadh óna gcuid dualgas tar éis 21 bhliain seirbhíse.

· Mar bheart eisceachta agus mar athrú ar mholadh na Roinne, go mbeadh cead ag Saighdiúir Singil Grád 1 agus 2 leanúint ag fónamh go dtí go mbeidh an chéad dá phainéal ardú céime ina dhiaidh sin imithe in éag, faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir eile riachtanacha eile - gan iad a bheith níos sine ná 50 bliain le linn na tréimhse sin mar shampla. Seachas sin, go n-éireodh siad as tar éis 21 bliain seirbhíse.

· Saighdiúir Singil Grád Teicniúil 3 agus níos airde chun fónamh go mbeidh siad 50 bliain d'aois faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha eile a chomhlíonadh.

Ceannairí atá ag Fónamh faoi láthair

· Mar bheart eisceachta agus mar athrú ar mholadh na Roinne, go mbeadh cead ag Ceannaire Líne, Grád Teicniúil 1 agus 2 leanúint ag fónamh go dtí go mbeidh an chéad dá phainéal ardú céime ina dhiaidh sin imithe in éag, faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha eile - gan iad a bheith níos sine ná 50 bliain le linn na tréimhse sin mar shampla. Seachas sin, go n-éireodh siad as tar éis 21 bliain seirbhíse.

· Ceannaire, Grád Teicniúil 3 agus níos airde chun fónamh go mbeidh siad 50 bliain d'aois faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha eile a chomhlíonadh.

Iontrálaithe Nua

· Saighdiúir Singil Líne chun fónamh ar feadh 15 bhliana ar a mhéid, faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha/chuí eile a chomhlíonadh.

· Ceannaire Líne agus Saighdiúir Singil agus Ceannaire Teicniúil 1 agus 2 chun fónamh ar feadh 21 bhliain ar a mhéid, faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha/chuí eile a chomhlíonadh. Mhol an Moltóir athbhreithniú a dhéanamh ar na huasteorainneacha seirbhíse i gcás an phearsanra seo roimh dheireadh 2019.

· Ceannaire agus Saighdiúir Singil, Grád Teicniúil 3 agus níos airde chun fónamh go mbeidh siad 50 bliain d'aois faoi réir scrúduithe bliantúla leighis agus aclaíochta agus aon chritéir riachtanacha/chuí eile a chomhlíonadh.

Dúirt an tAire go ndréachtfar go gairid téarmaí tagartha d'athbhreithniú eile ar na teorainneacha seirbhíse do Cheannairí Líne, do Cheannairí agus do Shaighdiúirí Singil sna Gráid Theicniúla 1 agus 2. Ar deireadh, dúirt sé arís "mar go mbíonn brú ar leith go fisiciúil agus go síceolaíoch ar dhaoine ní mór do chomhaltaí a bheith ullamh go fisiciúil agus san intinn chun tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le hoibríochtaí míleata agus chun tabhairt faoina gcuid dualgas nuair a imscartar thar lear iad. Chuige sin, tá sé ríthábhachtach go mbeadh aois agus sláinte an phearsanra oiriúnach ionas nach ndéantar dochar ar aon bhealach d'acmhainn ná d'éifeachtacht na hoibríochta."


Nótaí don Eagarthóir:

De réir alt 62 den Scéim Réitigh agus Eadrána, chuir an tAire Cosanta faoi bhráid na Dála a bhfuil i dtuarascáil an Mholtóra maidir le héileamh a rinne PDFORRA an uasteorainn aoise a ardú chun go mbeadh ar chumas Saighdiúirí Singil agus Ceannairí, a chuaigh san arm tar éis 1 Eanáir 1994, seirbhís a thabhairt go mbeadh siad 50 bliain d'aois. Tá d'oibleagáid ar an Aire sin a dhéanamh laistigh de mhí amháin ón tuarascáil a fháil.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators