Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Preasráiteas

Feachtas Earcaíochta Airm Seolta ag an Aire Simon Coveney T.D.

Inniu (Dé Máirt, 4 Lúnasa 2015) sheol an tAire Cosanta, an tUasal Simon Coveney, T.D., feachtas nua earcaíochta chun Earcaigh Seirbhíse Ginearálta a earcú san Arm.

Féachfar leis an bhfeachtas fir agus mná óga ó gach cúlra agus grúpa eitneach a bhfuil féith láidir an dualgais iontu, ar maith leo a bheith ag obair mar dhuine d'fhoireann agus atá ag iarraidh slí bheatha thairbheach a bhaint amach a earcú. Beidh deiseanna maithe oiliúna agus forbartha ar fáil do phearsanra a earcófar faoin bhfeachtas chomh maith le deiseanna fónamh ar réimse leathan misean agus oibríochtaí sa bhaile agus thar lear. Ag seoladh an fheachtais, dúirt an tAire "Má táimid le hacmhainn cosanta na hÉireann a choinneáil ní mór dúinn daoine óga tiomanta, díograiseacha a earcú a thabharfaidh an fuinneamh sin leo lena chinntiú go mbímid seasta ag cur beocht in Óglaigh na hÉireann an lae inniu. Dúirt an tAire freisin: "Táim tiomanta freisin a chinntiú go mbeidh Buan-Óglaigh againn ar léiriú é ar Éirinn an lae inniu agus ar gach gné de, lena n-áirítear inscne, eitneacht agus claonadh gnéis agus féachfaidh an feachtas seo dul i bhfeidhm ar na grúpaí seo ar fad". Tá na Óglaigh na hÉireann tiomanta do chomhionannas iomlán i measc a phearsanra beag beann ar inscne, eitneacht nó claonadh gnéis.

Reáchtálfar an comórtas earcaíochta tríd an lár-chóras iarratais ar líne ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann www.military.ie. Dé hAoine, 4 Meán Fómhair 2015 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais. Beidh ar iarratasóirí ar earcaíocht chun an Airm tabhairt faoi raon measúnachtaí lena n-áirítear aclaíocht fhisiciúil, tástálacha síciméadracha, agallamh agus seiceáil slándála. Le bheith incháilithe, ní mór do dhuine a bheith os cionn 18 bliain agus faoi 25 bhliain ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Ag seoladh an fheachtais, dheimhnigh an tAire go bhfuil an Rialtas tiomanta neart na mBuan-Óglach de 9,500 pearsanra a choinneáil agus cinnteoidh an feachtas seo é sin. Liostáiltear suas le 350 Earcach Seirbhíse Ginearálta san Arm gach bliain. Ag glacadh leis go dtabharfar céimeanna éagsúla an phróisis earcaíochta chun críche de réir plean, cuirfear tús le hearcaíocht ón gcomórtas nua seo i mí na Nollag 2015 agus leanfar leis ina dhiaidh sin.

"Tá dúshláin nua slándála casta tagtha chun cinn ar fud an domhain sa lá atá inniu ann ach a mbíonn tionchar freisin acu ar Éirinn freisin agus a bhfuil freagra cuimsitheach i gcomhar de dhíth ina leith, ó Óglaigh na hÉireann san áireamh. Sa Pháipéar Bán nua ar Chosaint, a sheolfar níos déanaí sa mhí, leagfar amach cuspóirí nua níos dúshlánaí i ndáil le beartas cosanta na hÉireann agus d'Óglaigh na hÉireann sa bhaile agus thar lear sna 10 mbliana atá le teacht. Mholfainn d'fhir agus do mhná a bhfuil suim acu tabhairt faoi ghairm dhúshlánach, thairbheach i gceann de na fórsaí míleata is nua-aimseartha san Eoraip dul ar líne ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann nó teagmháil a dhéanamh lena ndún áitiúil chun tuilleadh eolais a fháil. Déan iarratas ar líne agus déan do chuid" a deir an tAire.

CRÍOCH


Nóta do na hEagarthóirí

Tá tuilleadh eolais ar fhónamh in Óglaigh na hÉireann le fáil ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann www.military.ie nó ar a n-ardáin meán sóisialta ar Twitter agus Facebook.Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators