Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Comóradh ar Chéad Bliain na mBásuithe ag Dún Chathail Bhrugha
26ú Aibreán 2016

Reáchtáladh comóradh Stáit inniu in ómós Francis Sheehy Skeffington, Thomas Dickson agus Patrick McIntyre a cuireadh chun báis an 26ú Aibreán 1916 i mBeairic Portobello, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath nó Dún Chathail Bhrugha anois. Ghabh Fórsaí na Breataine an triúr fear, ar mba eagarthóirí nuachtáin iad ar fad, an 25ú Aibreán 1916. Cuireadh chun báis iad, gan iad a thriail, an 26ú Aibreán i gClós Aclaíochta an tSeomra Garda arb é an tIonad do Chuairteoirí anois é. Ba shíochánaithe iad ar fad agus ní raibh siad páirteach sa gcomhrac le linn Éirí Amach na Cásca. Ag an gcomóradh inniu dúirt an tAire "céad bliain ó shin inniu a tharla an rud uafásach seo agus cuimhnímis ar an éagóir agus ar an uafás a bhain leis. Cuimhnímis orthu agus tugaimid ómós dóibh. Ba uafásach agus ba ghránna an bealach ar gabhadh agus ar cuireadh chun báis an triúr fear seo.

Bhí daoine de mhuintir Sheehy Skeffington agus Dickson i láthair ag an gcomóradh. Léigh siad sleachta as páipéir phearsanta na bhfear agus thug cuntas ar ar bhain na fir neamhchiontacha seo amach sa saol.

Tá an tIonad do Chuairteoirí i nDún Chathail Bhrugha tiomanta do Francis Sheehy Skeffington, Thomhas Dickson agus Patrick McIntyre.

CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators