Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Fáilte curtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter T.D., go bhfuil mionn glactha ag an gCornal Michael Campion ina bhreitheamh míleata d’Óglaigh na hÉireann.

Chuir an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter T.D., fáilte inniu go bhfuil mionn glactha ag an gCornal Michael Campion ina bhreitheamh míleata d’Óglaigh na hÉireann i láthair an Ard-Abhcóide Breithiúnais, Oonagh McCrann SC. Ceapadh an Cornal Campion tar éis comórtas oscailte a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Go dtí 2011, ní raibh post an bhreithimh mhíleata oscailte ach d’oifigigh cháilithe sna Buan-Óglaigh. Coimisiúnaíodh an Cornal Campion ina oifigeach sna Buan-Óglaigh an 4 Meán Fómhair 2012 le dul i mbun poist ina bhreitheamh míleata. Cheap an tUachtarán é ina bhreitheamh míleata ina dhiaidh sin.

Ag searmanas an mhionnaithe, a tionóladh san Ionad Ceartais Mhíleata, Dún Mhic Aoidh, dúirt an tAire Shatter “Tá gairm rathúil ina aturnae bainte amach ag an gCornal Campion go dtí seo agus tabharfaidh sé leis na scileanna agus an saineolas a fuair sé sa chleachtas príobháideach go dtí ról an bhreithimh mhíleata. Tugann a chuid seirbhíse mar oifigeach sna hÓglaigh Chúltaca an t-eolas ar chleachtais mhíleata agus ar dhlí míleata dó atá riachtanach lena ról a chomhlíonadh. Dúirt an tAire freisin “níl dabht ar bith orm go bhfágfaidh an cur amach atá aige ar an gcleachtas príobháideach, chomh maith lena thaithí míleata, go bhfónfaidh sé thar cionn ina ról nua ina bhreitheamh míleata.”

I gColáiste Naomh Benildus Baile Átha Cliath, UCD agus i nDlí-Chumann na hÉireann a fuair an Col Campion a chuid oideachais.
Cláraíodh ina Aturnae é i 1986 agus tá cleachtas dlí fairsing curtha i gcrích aige, bunaithe i mBaile Átha Cliath. Cháiligh an tUasal Campion lena ligean chun Barra Nua Eabhrac i 1989 agus tá dioplóma iarchéime aige sa Dlí Eorpach. Tá sé ina chathaoirleach ar an mBinse Meabhairshláinte ó 2006. Bhí sé ina chomhalta den Phainéal um Chúnamh Dlíthiúil Coiriúil cheana chomh maith.

CRÍOCH
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators