Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
GABHANN AN tAIRE STÁIT BUÍOCHAS LEIS AN gCOSAINT SHIBHIALTA AS CABHRÚ LE DAOINE GAN DÍDEAN

Thug Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit ag an Roinn Cosanta, Paul Kehoe TD, cuairt inniu ar an bhfoscadán sealadach do dhaoine gan dídean a oibríonn Cosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath ag Cé Wolfe Tone. An fáth ar thug sé cuairt ná chun buíochas a ghabháil le hOibrithe Deonacha na Cosanta Sibhialta atá ag tabhairt aire do dhaoine gan dídean i mBaile Átha Cliath.

Bhuail an tAire le hOifigeach ó Chosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath, James McConnell agus le roinnt de na hOibrithe Deonacha atá ag tabhairt aire do dhaoine gan dídean le roinnt seachtainí anuas. Dúirt an tAire: Is sampla breá é seo den obair iontach a dhéanann an Chosaint Shibhialta ar fud na tíre. Oíche i ndiaidh oíche, caitheann Oibrithe Deonacha de chuid na Cosanta Sibhialta a gcuid ama ag tabhairt aire do chuid de na saoránaigh is leochailí sa tír. Ní daoine as Baile Átha Cliath amháin iad na hoibrithe deonacha seo. Bíonn daoine ag taisteal as chomh fada ar shiúl le Gaillimh agus le Contae an Chláir freisin chun cabhrú leis an obair thábhachtach seo.

CRÍOCH

NÓTA CÚLRA

Ón 12ú Nollaig seo caite, tá Cosaint Shibhialta Bhaile Átha Cliath, le tacaíocht ó Aonaid Chosanta Sibhialta as áiteanna eile ar fud na tíre, ag cur cóiríocht éigeandála ar fáil do suas le 20 fear gan dídean ag an ionad ar Ché Wolfe Tone.

Bíonn an t-ionad ar oscailt ón 9pm gach oíche go dtí 9am an mhaidin dar gcionn. Pearsanra de chuid na Cosanta Sibhialta le tacaíocht ó chúramóirí gairmiúla faoi chonradh ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, a dhéanann maoirsiú ar an ionad.

Bhí an t-ionad i bhfeidhm ó mhí Eanáir go mí an Mhárta 2014 chomh maith. Osclaíodh an t-ionad níos luaithe an geimhreadh seo mar chuid de fhreagra cuimsitheach an Rialtais ar ghéarchéim na heaspa dídine.

Is eagraíocht bunaithe ar oibrithe deonacha í an Chosaint Shibhialta. Tá os cionn 4,000 oibrí deonach gníomhach lonnaithe i ngach ceantar údarás áitiúil sa tír. Tugann an Chosaint Shibhialta tacaíocht do na seirbhísí éigeandála, lena n-áirítear an Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte agus údaráis áitiúla, maidir le déileáil le raon leathan éigeandálaí. Tugann siad tacaíocht freisin do na céadta ócáid phobail agus spóirt, idir ócáidí áitiúla agus náisiúnta.

An Roinn Cosanta a leagann síos beartas um Chosaint Shibhialta ag an leibhéal náisiúnta. Maidir leis an leibhéal áitiúil, bíonn an Chosaint Shibhialta lonnaithe i ngach ceantar údaráis áitiúil. Faoi rialú Oifigeach Cosanta Sibhialta, ar fhostaí de chuid an údaráis áitiúil é nó í, a oibríonn na hAonaid Chosanta Sibhialta ó lá go lá.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators