Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
AIRE STÁIT AG FREASTAL AR SHEARMANAS DÍCHOIMISIÚNAITHE
D'ÁRTHACH DE CHUID NA SEIRBHÍSE CABHLAIGH AN LÉ AOIFE I bPORT LÁIRGE


D'fhreastail Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit ag an Roinn Cosanta, Paul Kehoe TD, ar shearmanas díchoimisiúnaithe don árthach is faide i seirbhís i bhflít Sheirbhís Chabhlaigh na hÉireann, an LÉ Aoife. Bhí an searmanas ar siúl tráthnóna inniu le taobh na cé i gcathair Phort Láirge.

Dúirt an tAire Kehoe ag an searmanas inniu: gur díchoimisiúnaíodh an LÉ Aoife i ndiaidh 35 bliana de shársheirbhís don Stát agus gur thaistil sí níos mó ná 600,000 muirmhíle le linn an ama sin, rud is ionann agus an domhan a thimpeallú 28 uair. Chuaigh foireann na loinge ar bord os cionn 4,700 árthach ar muir agus choinnigh siad os cionn 440 árthach iascaireachta. Dúirt an tAire go raibh an LÉ Aoife rannpháirteach in go leor oibríochtaí rathúla, go príomha ina ról mar árthach cosanta iascaigh, agus i misin chuardaigh agus tarrthála chomh maith. An ceann ba shuntasaí is dócha ná nuair a tógadh an bosca dubh ón eitleán Air India, Eitilt 182 as an uisce amach ó chósta an iardheisceart i 1985.

Dúirt an tAire freisin: Tá áthas orm a chur in iúl go bhfuil an Roinn Cosanta ag déanamh dul chun cinn leanúnach ar an gClár Athsholáthair Long. Tugadh an chéad cheann de na longa faoin gclár reatha, an LÉ Samuel Beckett, ar láimh don tSeirbhís Chabhlaigh ag deireadh mhí Aibreáin 2014 agus tá sé beartaithe an LÉ James Joyce, an t-árthach a thógfaidh áit an LÉ Aoife, a thabhairt ar láimh i gceann cúpla mí. Chomh maith leis sin, d'ordaigh an Roinn Cosanta an tríú hÁrthach Patróil Eischósta nua anuraidh. Táthar ag súil léi i lár 2016.

Ar deireadh, dúirt an tAire Kehoe go bhfuil an LÉ Aoife nasctha le Port Láirge agus go bhfuil baint aici leis an gcathair le fada an lá. Sa chomhthéacs sin, mhol an tAire criúnna an LÉ Aoife, atá thar a bheith bródúil as an dlúthnasc atá aici leis an gcathair agus a bhailigh na mílte euro do Bharda na Leanaí in Ospidéal na hOllscoile, Port Láirge, i gcaitheamh na mblianta.

CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators