Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Bonn nua Óglaigh na hÉireann um Sheirbhís Oibríochta Idirnáisiúnta bronnta ag an Aire Kehoe ar chomhaltaí na mBuan-Óglach.
Dé Sathairn an 15 Deireadh Fómhair 2016

Bhronn an tUasal Paul Kehoe, T.D., an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint, Bonn nua Óglaigh na hÉireann um Sheirbhís Oibríochta Idirnáisiúnta ar 60 comhalta de na Buan-Óglaigh ag searmanas a tionóladh i gCuan Ros Láir inniu.

Tugann Bonn nua Óglaigh na hÉireann um Sheirbhís Oibríochta Idirnáisiúnta aitheantas don tseirbhís a thugann pearsanra Óglaigh na hÉireann a imscartar ar mhisin thar lear de bhun treoir ón Rialtas, sa chás nach mbronntar aon bhonn misin eile orthu.

Bronnadh bonn ar 54 comhalta de na Buan-Óglaigh a thug seirbhís ar bord an L.É. Eithne ó Bhealtaine go Iúil 2015 nuair a bhí sí ag cabhrú le húdaráis na hIodáile i ngníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála sa Mheánmhuir. Bronnadh boinn freisin ar roinnt comhaltaí de chuid na mBuan-Óglach a imscaradh chuig Siarra Leon i rith 2014/2015 mar chuid den fhreagra idirnáisiúnta ar na Géarchéimeanna Ebola san Afraic Thiar.

Dúirt an tAire le linn na hócáide,“Tá áthas orm a bheith anseo inniu chun Bonn nua Óglaigh na hÉireann um Sheirbhís Oibríochta Idirnáisiúnta a bhronnadh ar chomhaltaí de chuid na mBuan-Óglach agus, trí sin a dhéanamh, aitheantas a thabhairt don obair as cuimse a dhéanann fir agus mná na mBuan-Óglach ar mhisin thar lear.

"Imscaradh an L.É. Eithne, faoi cheannas an Leifteanant-Cheannasaí Pearse O’Donnell, in 2015 ón 16ú Bealtaine go dtí an 17ú Iúil chun cabhrú le húdaráis na hIodáile le gníomhaíochtaí cuardaigh agus tarrthála. Le linn an imscartha sin, thug an L.É Eithne 3,377 imirceach slán agus thug cúnamh do 875 imirceach eile a tugadh ar bord ó árthaigh eile agus a tugadh slán.”

Dúirt an tAire Kehoe freisin, “Is cinnte gur chabhraigh an méid a chuir Óglaigh na hÉireann le dhá thionscnamh in Siarra Leon leis an iarracht idirnáisiúnta dul i ngleic le galar an Víris Ebola san Afraic Thiar. D'fhág sé a rian ar Óglaigh na hÉireann freisin. Foghlaimíodh ceachtanna luachmhara ón misean agus úsáideadh iad chun na prótacail liachta a fhorbairt a theastaigh chun oiliúint a chur ar phearsanra na Seirbhíse Cabhlaigh don imscaradh daonnúil reatha chuig an Meánmhuir.”

Dúirt an tAire, “Is sampla an obair a rinne Éire sna misin sin i gcomhar lenár gcomhghleacaithe ón Iodáil agus ón Ríocht Aontaithe den méid is féidir a bhaint amach nuair a oibríonn tíortha le chéile ar mhaithe leis an duine.”
Mar fhocal scoir dúirt an tAire, “thar ceann an Rialtais agus thar mo cheann féin, is mian liom buíochas a ghabháil leis na fir agus na mná atá ar paráid anseo inniu as an méid a chuir sibh leis na misin seo.
Tionólfar roinnt searmanas boinn eile sna míonna atá romhainn chun an Bonn um Sheirbhís Oibríochta Idirnáisiúnta a bhronnadh ar chomhaltaí na mBuan-Óglach a thug seirbhís i Siarra Sierra Leon agus in Oibríocht Pontus.

CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators