Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Léirbhreithníonn an tAire Stáit sa Roinn Cosanta, Paul Kehoe,T.D.
Trúpaí na hÉireann, a thabharfaidh aghaidh ar an Liobáin,
i gCampa an Churraigh, Co. Chill Dara an 9ú Bealtaine 2014.


Inniu, an tAire Stáit sa Roinn Cosanta, Paul Kehoe, T.D., léirbhreithniú ar chomhaltaí an 45ú Grúpa Coisithe a rachaidh níos déanaí an mhí seo ar sheal dualgais le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL).

Le linn an léirbhreithnithe dúirt an tAire: “Tá Éire páirteach i misean UNIFIL le fada an lá anois ó bunaíodh é in 1978 agus táimid fíorbhródúil as sin. Léiríonn rannpháirteacht na hÉireann sa mhisean an difear dearfach agus praiticiúil atá tíortha beaga mar Éire ábalta a dhéanamh in áiteanna ar fud an domhain ina mbíonn trioblóid.”

Labhair an tAire go díreach leis na trúpaí: “Tá an obair mhór a dhéanann Éire in oibríochtaí tacaíochta síochána idirnáisiúnta ag brath ar phearsanra Óglaigh na hÉireann a bheith sásta dul ar fónamh thar lear i gcúinsí a bhíonn achrannach agus contúirteach go minic. Cuireann bhur ndíograis, bhur seirbhís agus bhur ndílseacht do thraidisiún Óglaigh na hÉireann fónamh thar lear go mór leis an ardmheas atá ar fud an domhain ar Éirinn agus go deimhin ar lucht coinneála síochána na hÉireann. Ag tagairt don chuairt is déanaí a thug sé ar mhisean UNIFIL i Márta na bliana seo dúirt an tAire Kehoe “Chonaic mé féin chomh tiomanta agus chomh gairmiúil is atá pearsanra míleata na hÉireann agus an obair mhór a dhéanann Óglaigh na hÉireann thar lear”.

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin “Cé gur ghlac an Fhionlainn ceannas ar an gComh-Chathlán i UNIFIL is mar chuid den mhisean seo fós atá an t-imscaradh is mó de phearsanra na hÉireann thar lear.”

CRÍOCH

Nóta don Eagarthóir:

Tá ceangal ag Éire le UNIFIL ó bunaíodh é in 1978. Tar éis 23 bliain ar fónamh le UNIFIL, tarraingíodh amach príomhchathlán Óglaigh na hÉireann in 2001. Nuair a thosaigh achrann arís agus a leathnaíodh Fórsa UNIFIL faoi shainordú de chuid na Náisiún Aontaithe, rinne Éire meitheal a imscaradh arís chun na Liobáine in 2006 ar feadh tréimhse 12 mí i gcomhar le complacht Innealtóireachta as an bhFionlainn. D’fhill Cathlán as Éirinn chun na Liobáine i samhradh na bliana 2011. Tiocfaidh an 45ú Grúpa Coisithe in áit an 42ú Grúpa Coisithe a himscaradh chun na Liobáine i mí na Samhna 2013.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators