Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Aitheasc tugtha ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter, T.D., ag an 22ú Comhdháil Bhliantúil Toscairí de Chumann Ionadaíochta Chéimnigh Eile na mBuan-Óglach

Thug an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Cosanta, an tUas. Alan Shatter, T.D. aitheasc inniu (Dé Céadaoin an 3 Deireadh Fómhair 2013) ag Comhdháil Bhliantúil Toscairí (ADC) Chumann Ionadaíochta Chéimnigh Eile na mBuan-Óglach (PDFORRA), ag Óstán Whites, Loch Garman.

Ag cur tús lena óráid chuig an gComhdháil, ghabh an tAire Shatter buíochas le PDFORRA as a rannchuidiú leanúnach gairmiúil agus cuiditheach, agus dúirt “Le 12 mhí anuas tá cuid de na hathchóirithe eagraíochtúla is suntasaí riamh i stair Óglaigh na hÉireann curtha i gcrích. Bhí ról tábhachtach ag na hathchóirithe sin ar aschur agus acmhainneacht cosanta a choimeád laistigh de na hacmhainní srianta reatha.”

Ag tagairt don todhchaí dúirt an tAire gur tosaíocht don Eagraíocht Cosanta é an Páipéar Bán nua ar Chosaint a ullmhú. “Tugtar deis, tríd an bPáipéar Bán nua a ullmhú, fís nua a chruthú don Chosaint agus an timpeallacht atá ann faoi láthair agus atá ag athrú a chur san áireamh. Tá tábhacht bhunúsach ag baint leis sin don Stát agus mar phríomhgheallsealbhóirí tá ábharthacht ar leith ag baint leis do na daoine atá ag obair san Eagraíocht Cosanta níos leithne.”

Chomh maith le haitheantas a thabhairt don tslí a gcuireann Óglaigh na hÉireann a ndualgais sa bhaile i gcrích, rinne an tAire Shatter tagairt freisin don rannchuidiú tábhachtach a thugann Óglaigh na hÉireann do shlándáil agus sábháilteacht idirnáisiúnta agus do chlú agus cáil dhearfach na hÉireann go hidirnásiúnta maidir leis sin. Thapaigh an tAire an deis gach rath ina seal dualgais a ghuí ar chomhaltaí Óglaigh na hÉireann a imscaradh chun na Siria le déanaí ar sheirbhís le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF). “Cabhróidh imscaradh an Fhórsa Chúltaca Shoghluaiste go UNDOF lena chinntiú go bhféadfaidh an misean leanúint ar aghaidh ag cur a shainordú i bhfeidhm. Creidim go bhféadfaidh meitheal Óglaigh na hÉireann rannchuidiú tábhachtach a dhéanamh le rathúlacht an mhisin, mar atá déanta acu go minic ar fud an domhain san am atá caite”, a dúirt sé.

Mar fhocal scoir, rinne an tAire tagairt do “na céimeanna deacra agus pianmhara atá tógtha le blianta beaga anuas a d’fhág go bhfuil an tír ar tí a ceannasacht eacnamaíoch a athghabháil”. Thug an tAire aitheantas don méid atá déanta ag Óglaigh na hÉireann maidir leis sin agus dúirt “bhí fostaithe sa tseirbhís phoiblí chun tosaigh agus ról acu sa phróiseas sin. Dearbhaím go n-aithníonn an Rialtas go bhfuil tionchar i gcónaí ag na athchóirithe riachtanacha nó ag na cinntí deacra, mar shampla an t-atheagrú a rinneadh le déanaí, nó na gealltanais a ndeachthas ina mbun faoi Chomhaontú Bhóthar Haddington, ar shaolta chomhaltaí Óglaigh na hÉireann atá i mbun seirbhíse, ar feadh na heagraíochta go léir.”

Ghuigh an tAire gach rath ar na toscairí sa chuid eile den Chomhdháil.

CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators