Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Déanann an Stát Comóradh ar Bhásuithe
Cheannairí Éirí Amach na Cásca 1916
i gClós na mBristeoirí Cloch, Príosún Chill Mhaighneann
an 3 go dtí an 12
Bealtaine 2016

Mar chuid de chlár Chomóradh Céad Bliain 2016 beidh searmanais oifigiúla ar siúl chun comóradh a dhéanamh ar cheathrar ceannairí déag Éirí Amach 1916, idir an 3 agus an 12 Bealtaine i gClós na mBristeoirí Cloch, Príosún Chill Mhaighneann, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8. Tionólfar searmanas ar leithligh chun gach bású a chomóradh ar lá chothrom céad bliain an bhásaithe. Beidh Aire Rialtais agus daoine muinteartha le gach duine de na Ceannairí i láthair ag na searmanais. Beidh gnéithe éagsúla i gceist le gach searmanas, lena n-áirítear na cáipéisí trialach leis an gcúis in aghaidh an chúisí, an phléadáil a rinneadh, fíorasc na cúirte agus na ráitis finné a tugadh á léamh amach. Beidh Bráthair Caipisíneach i láthair agus léifidh seisean léacht ó chuimhní cinn an Bráthair a bhí i láthair sular básaíodh gach duine de na fir. Beidh seirbhís fleascleagain le meitheal Bhratach Míleata; iompróir bláthfhleisce de chuid na Póilíní Airm agus caoineadh ar na píoba.

Is iad seo a leanas dátaí na Searmanas:

An 3 Bealtaine: Pádraig Mac Piarais, Tomás Ó Cléirigh, Tomás Mac Donnchadha

An 4 Bealtaine: Seosamh Pluincéad, Éamonn Ó Dálaigh, Micheál Ó hAnnracháin, Liam Mac Piarais

An 5 Bealtaine: Seán Mac Giolla Bhríde

An 8 Bealtaine: Conchúir Ó Colbáird, Éamonn Ceannt, Micheál Ó Mealláin, Seán Mac Aodha

An 12 Bealtaine: Seán Mac Diarmada, Séamas Ó Conghaile

Ag labhairt ar na searmanais atá beartaithe dúirt an tAire Cosanta "Déanaimid comóradh céad bliain ar na himeachtaí sollúnta seo agus déanaimid machnamh stairiúil orthu anois agus 100 bliain caite ó tharla siad. Nuair a d'fhógair Mac Piarais agus Ceannairí eile Poblacht na hÉireann réitigh siad an bealach d'Éire neamhspleách agus saor. Déanaimidne sa ghlúin seo comóradh orthu agus tugaimid onóir dóibh as a dtiomantas do Shaoirse na hÉireann"

Labhair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chomh maith agus dúirt “Ócáidí thar a bheith pearsanta a bheidh sna searmanais seo do ghaolta na ndaoine sin a cuireadh chun báis 100 bliain ó shin. Tháinig athrú ar dhearcadh an phobail faoin Éirí Amach mar gheall ar bhású na bhfear sin agus cuireadh dlús faoi thréimhse chorraíola polaitiúla agus sóisialta in Éirinn nach raibh súil ar bith leis roimh na himeachtaí a thit amach le linn na Cásca 1916. Tá súil agam go dtabharfaidh na searmanais seo deis shollúnta agus mheasúil do na gaolta cuimhneamh ar shaol a muintire.”

CRÍOCH
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators