Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Boinn Chomórtha Céad Bliain 1916 coimisiúnaithe ag an Aire Kehoe don lucht Cosanta Sibhialta

Comóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916 a bhí ann anuraidh. Ócáid fhíorthábhachtach a bhí ann i stair Stát na hÉireann. Is iomaí imeacht a tionóladh ar fud na tíre chun an céad bliain a chomóradh.

In ómós an méid a rinne oibrithe deonacha na Cosanta Sibhialta ar fud na tíre le linn na bliana, chomh maith leis an tacaíocht leanúnach a chuireann siad ar fáil dá bpobal áitiúil agus do na seirbhísí éigeandála líne tosaigh, tá bonn saindeartha coimisiúnaithe ag an Uasal Paul Kehoe TD, an tAire a bhfuil Freagracht air maidir le Cosaint, atá le bronnadh ar chomhaltaí na Cosanta Sibhialta. Bronnfar na boinn ar gach comhalta den Chosaint Shibhialta a bhí ar fianas leis an gCosaint Shibhialta idir an 1 Eanáir 2016 agus an 31 Nollaig 2016.

Dúirt an tAire “Tugann oibrithe deonacha na Cosanta Sibhialta a gcuid ama faoi chroí mór maith chun tacú le gníomhaireachtaí Stáit agus le pobail áitiúla in am an ghátair. Níl pá i gceist leis an obair a dhéanann siad ach tugtar faoi deara í. Is comhartha beag buíochais é an bonn seo atá á bhronnadh ar na hoibrithe deonacha as an méid seirbhíse a chuireann siad ar fáil.”

Dúirt an tAire freisin, “is chun leasa gach duine sa tsochaí í obair na Cosanta Sibhialta. Baineann sí le gach pobal agus laghdaíonn sí cruatan daoine sa chás go mbíonn tuilte ann nó daoine a bhíonn ar iarraidh á gcuardach. Tá áthas orm an deis a fháil aitheantas a thabhairt do thiomantas agus do dhíograis na ndaoine a d'fhóin sa Chosaint Shibhialta le linn 2016.”

Déanfar socruithe chun na boinn a bhronnadh in am trátha.
CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators