Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Léirbhreithníonn
an tAire Stáit an tUasal Paul Kehoe T.D.
Trúpaí na hÉireann atá ag dul go dtí an Liobáin
Dún an tSáirséalaigh, Luimneach
an 22ú Aibreán 2013.

Inniu rinne an tAire Stáit sa Roinn Cosanta, an tUasal Paul Kehoe, T.D. léirbhreithniú ar chomhaltaí den 108ú Cathlán Coisithe a rachaidh chun seirbhíse le Fórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe sa Liobáin (UNIFIL) an chéad mhí eile.

Le linn an léirbhreithnithe dúirt an tAire: “Trí a bheith rannpháirteach i UNIFIL táimid ag leanúint le traidisiún uasal ina dtugaimid tacaíocht do na Náisiúin Aontaithe ar mhaithe le síocháin agus slándáil, traidisiún atá anois os cionn leathchéad bliain. Tá Óglaigh na hÉireann páirteach i UNIFIL ó bunaíodh é i 1978. Ag tagairt don dea-cháil atá ar Óglaigh na hÉireann mar lucht síochána tiomanta, coinsiasach, gairmiúil agus daonna dúirt an tAire le pearsanra an 108ú Cathlán Coisithe, “Tá a fhios agam go ndéanfaidh sibh bhur ndícheall cáil na hÉireann a choinneáil agus a neartú”. Ansin dúirt an tAire “Tá cúnamh mór agus láidir tugtha ag Óglaigh na hÉireann do na pobail ar fud an domhain a bhfuil freastal déanta acu orthu ar son na síochána. Leanfaidh sibhse, comhaltaí den 108ú Cathlán Coisithe, ag tacú le daoine áitiúla sa Liobáin agus á spreagadh ar bhonn daonna agus gairmiúil mar a bhítear ag súil leis ó Óglaigh na hÉireann.

Tá ról tábhachtach ag UNIFIL le réiteach a dhéanamh i nDeisceart na Liobáine. Cothrom na míosa seo caite 35 bliain ó shin a chuaigh UNIFIL i mbun na síochána ann ar dtús. Dúirt Ceannasaí an Fhórsa le gairid “an seacht mbliana atá caite an tréimhse ba chiúine i nDeisceart na Liobáine le fada an lá”.

Beidh comhaltaí an 108ú Cathlán Coisithe ag obair i dteannta Fhórsaí Armtha na Fionlainne mar chuid de Chomh-Chathlán Éireannach/Fionlannach atá ag obair i UNIFIL ó mhí Meithimh 2012. Tá stair fhada á roinnt ag Éirinn agus ag an bhFionlainn i dtaobh rannpháirteacht ghníomhach in oibríochtaí síochána.
CRÍOCH
Nóta don Eagarthóir:

Tá ceangal ag Éire le UNIFIL ó bunaíodh é in 1978. Tarraingíodh amach príomhchathlán Óglaigh na hÉireann in 2001 tráth a raibh 23 bliain seirbhíse tugtha aige le UNIFIL. Rinne Éire díorma a imscaradh arís chun na Liobáine in 2006 ar feadh tréimhse 12 mí i dteannta cuideachta Innealtóireachta as an bhFionlainn, tráth ar threisigh comhraic ansin agus ar cuireadh méadú mór ar Fhórsa UNIFIL faoi shainordú NA. D’fhill Cathlán as Éirinn ar an Liobáin i samhradh na bliana 2011. Tiocfaidh an 108ú Cathlán Coisithe in áit an 107ú Cathlán Coisithe a imscaradh chun na Liobáine i Samhain 2012.
Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators