Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Mórfheachtas earcaíochta d'Óglaigh na hÉireann fógartha ag an Aire Kehoe

· Óglaigh na hÉireann ag lorg 860 iontrálaí nua
· Deiseanna ar fud an Airm, an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh

D'fhógair an tAire Stáit a bhfuil freagracht air maidir le Cosaint, an tUasal Paul Kehoe, T.D. mórfheachtas earcaíochta d'Óglaigh na hÉireann do 2017 inniu. Is mar chuid de thiomantas an Rialtais leibhéal lín Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear an tArm, an tSeirbhís Chabhlaigh agus an tAerchóir, a choinneáil ag 9,500 pearsanra an feachtas earcaíochta.

Dúirt an tAire Kehoe “Tá feachtas earcaíochta Óglaigh na hÉireann 2017 thar a bheith suntasach, táimid ag lorg 860 pearsanra, lena n-áirítear earcaithe sna seirbhísí ginearálta, printísigh agus daltaí. Cuireann sé seo deiseanna suntasacha ar fáil do dhaoine óga ar fud an Airm, an Aerchóir agus na Seirbhíse Cabhlaigh fónamh ar son a dtíre mar chomhaltaí d'Óglaigh na hÉireann. Is deis ghairme uathúil agus traenáil den chéad scoth atá ann do gach aon earcach."

Maidir leis an bhfeachtas earcaíochta, dúirt an tAire Kehoe “Cuirfidh feachtas earcaíochta na bliana seo leis méid a baineadh amach in 2016, an bhliain is mó riamh ar earcaíodh daoine nuair a glacadh 690 pearsanra isteach, lena n-áirítear an rang daltaí is mó i stair an Stáit.

“Tá sé ríthábhachtach go leanaimid le fir agus mná óga a earcú d'fhonn an leibhéal lín agus cumas míleata a chothabháil agus smaointeoireacht úr a chinntiú. Mholfainn d'aon duine óg atá ag smaoineamh faoi láthair ar a ghairm nó a gairm amach anseo smaoineamh ar na deiseanna atá ar fáil in Óglaigh na hÉireann agus 'A Bheith Linn'.”

Labhair an tAire freisin ar an tábhacht a bhaineann le héagsúlacht in Óglaigh na hÉireann, agus ar an ngá atá le rannpháirtíocht mhéadaithe ó mhná agus ó ghrúpaí eitneacha agus ó náisiúnaigh éagsúla atá anois sa Stát. Tá cáipéisí polasaí le déanaí, arna gceadú ag an Aire, mar bhonn taca do chomhionannas, éagsúlacht agus chuimsitheacht in Óglaigh na hÉireann agus cruthaíonn siad timpeallacht fáilteach agus tarraingteach san ionad oibre do gach duine, beag beann ar inscne, creideamh, eitneachas nó gnéaschlaonadh. “Tá sé tábhachtach go léireoidh Óglaigh na hÉireann saibhreas agus éagsúlacht an phobail ar a bhfreastalaíonn siad. Chuige sin, tá an Rialtas tiomanta ionadaíocht na mban in Óglaigh na hÉireann a mhéadú, agus mholfainn go háirithe do mhná ar fud na tíre smaoineamh ar na deiseanna a chuireann slí bheatha in Óglaigh na hÉireann ar fáil. Ba mhaith liom freisin spreagadh a thabhairt d'Éireannaigh nua, a bhfuil an oiread sin déanta acu chun sochaí níos iolraíche agus ina bhfuil éagsúlacht chultúir inti a chruthú, an deis seo a thapú fónamh i bhfórsaí armtha an Stáit ar a dtugann siad an baile anois. Cuireann Óglaigh na hÉireann fáilte roimh gach aon duine agus tá meas acu orthu, beag beann ar inscne, creideamh, eitneachas nó gnéaschlaonadh”, a dúirt an tAire.

Tá sé mar sprioc tuairim is 860 iontrálaí nua a ionduchtú in Óglaigh na hÉireann ar fud gach seirbhíse agus srutha comórtais in 2017. Tá an chéad cheann de na sruthanna comórtais, liostáil ghinearálta, oscailte ar láithreán gréasáin Óglaigh na hÉireann anois ag www.military.ie
CRÍOCHRelated Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators