Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
An tAire Stáit um Chosaint Paul Kehoe, T.D.,
ag léirbheithniú
Trúpaí na hÉireann atá ag dul ar fónamh le UNDOF

Campa Fionnabhair, Co. Dhún na nGall

26 Márta 2015Inniu rinne an tAire Stáit um Chosaint, an tUasal Paul Kehoe T.D. , léirbhreithniú ar chomhaltaí den 48ú Grúpa Coisithe a bheidh ag fágáil sna seachtainí amach romhainn le dul ar fónamh le Fórsa Breathnóireachta Díscoir na Náisiún Aontaithe (UNDOF) in Arda Golan.


Le linn an léirbhreithnithe dúirt an tAire Stáit, “Tá ról ríthábhachtach mar choimeádaithe síochána ar fud na cruinne ag Óglaigh na hÉireann le breis is caoga bliain anuas. Tá traidisiún uasal ag Éirinn ina dtugaimid tacaíocht do na Náisiúin Aontaithe ar mhaithe le síocháin, cobhsaíocht agus slándáil”.

Ag labhairt go díreach leis an 48ú Grúpa Coisithe, dúirt an tAire,
“Tá dianchúrsa traenála déanta agaibh mar ullmhúchán don imscaradh seo chuig misean UNDOF. Cé gur traenáil dhúshlánach a bhí inti, bhí sí riachtanach lena chinntiú go mbeidh gach duine agaibh ullamh le bhur gcuid dualgas a chur i gcrích go héifeachtach agus chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bheidh romhaibh in Arda Golan”.

Dúirt an tAire freisin, “Tá UNDOF tábhachtach i gcónaí maidir le cobhsaíocht in Arda Golan a chinntiú. Tá tacaíocht leanúnach na dtíortha a chuireann trúpaí ar fáil, ar nós na hÉireann, ríthábhachtach le go bhféadfaidh an misean leanúint dá shainordú a chur i bhfeidhm”.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

I ndiaidh cead a fháil ón Rialtas agus ón Dáil, thug Éire an chéad imscaradh d'Fhórsa Cúltaca Soghluaiste chuig misean UNDOF chun críche an 28 Meán Fómhair 2013. Tógfaidh meitheal na hÉireann, atá comhdhéanta de thuairim is 130 pearsanra, áit an 44ú Grúpa Coisithe a thabharfaidh a thuras dualgais chun críche go luath. Tá ceathrar (4) de phearsanra Óglaigh na hÉireann ar fónamh i gCeanncheathrú Fhórsa UNDOF chomh maith.

Mar fhreagra ar iarratas ó na Náisiúin Aontaithe i mí Iúil 2014, d’ainmnigh Éire an Briogáidire-Ghinearál Tony Hanlon don phost Leas-Cheannasaí Fórsa ar mhisean UNDOF. D’éirigh le hainmniúchán na hÉireann agus cheap na Náisiúin Aontaithe an Briogáidire-Ghinearál Hanlon sa phost le héifeacht ón 20 Meán Fómhair 2014 i gcomhair tréimhse chonartha tosaigh de bhliain amháin.

An 18 Nollaig 2014 an dáta is déanaí a ndearnadh athnuachan ar shainchúram an mhisin UNDOF faoi Rún ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe 2192 (2014) i gcomhair tréimhse bhreise sé mhí go dtí an 30 Meitheamh 2015, an dáta sin san áireamh.

Faigheann UNDOF cúnamh ó bhreis is ochtú (80) breathnadóir míleata ó Ghrúpa Breathnadóireachta Golan de chuid Eagras na Náisiún Aontaithe um Maoirseacht ar Shos Cogaidh (UNTSO). Tá seachtar (7) oifigeach Éireannach i nGrúpa Golan. Oifigeach Éireannach, an Maor-Ghinearál Michael Finn, atá ina Cheann Misin agus ina Cheann Foirne ar UNTSO.Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators