Search Press Releases
Home > Press Releases > Press Release
Scéim 2014-2017 na Roinne Cosanta faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm

Tá sé fógartha ag an Roinn Cosanta inniu go bhfuil an tríú Scéim Teanga a bhainfidh leis an tréimhse 2014 go 2017 i bhfeidhm. Ullmhaíodh an Scéim, a tháinig i bhfeidhm inniu, Dé Luain an 3ú Márta, 2014 de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é cuspóir na Scéime nua an soláthar seirbhísí trí Ghaeilge a neartú agus leantar leis an obair a tionscnaíodh i scéimeanna roimhe seo na Roinne. Tá an scéim le fáil lena léamh ar láithreán gréasáin na Roinne ag www.defence.ie.
Is éard a dúirt an tAire Shatter maidir le cur i bhfeidhm na Scéime Gaeilge “ Cuirim fáilte roimh an Scéim Teanga seo, an tríú Scéim Gaeilge ón Roinn. Neartóidh sé an dul chun a rinneadh i Scéimeanna roimhe seo agus féachfar cur leis na Seirbhísí a sholáthraíonn an Roinn trí Ghaeilge. Táim ag súil le dul chun cinn leanúnach ina leith seo.”Related Press Releases

No documents found
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators