Search Publications
Home > Publications > Department of Defence Official Languages Scheme 2014-2017 (Irish Version)
Scéim na Roinne Cosanta 2014 - 2017
Faoi Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
D’ullmhaigh an Roinn Cosanta an Scéim seo de bhun alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Forálann Alt 15 d’athbhreithniú tréimhsiúil ar an scéim atá i bhfeidhm chomh maith le dréacht-scéim nua a ullmhú agus a thíolacadh lena daingniú ag an Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta. Déanfaidh an scéim nua cur síos ar na seirbhísí a chuirfear ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla (in éineacht agus go haonair),agus na bearta a nglacfar lena chinntiú go gcuirfear aon seirbhís nach bhfuil le fáil i nGaeilge ón Roinn ar fáil laistigh de thréimhse ama comhaontaithe.

Cliceáil anseo chun an doiciméad iomlán a fheiceáil.


clár ábhar
Brollach agus Cúlra
1.1Brollach
1.2An Scéim Teanga a Ullmhú
1.3Ábhar na Scéime Teanga
1.4Dáta thosach feidhme na Scéime
1.5Forbhreathnú ar an Roinn Cosanta
1.6Custaiméirí agus Páirtithe Leasmhara
1.7Measúnú ar a mhéid agus atá seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge cheana féin
Cur ar Fáil Sheirbhísí/Ghníomhaíochtaí Ginearálta na Roinne
2.1Bealaí cumarsáide leis an bpobal
2.2Seirbhísí i mBéarla amháin
2.3Seirbhísí i nGaeilge agus i mBéarla
2.4Seirbhísí i nGaeilge amháin
2.5Láithreán Gréasáin na Roinne
2.6Óráidí agus Ráitis
2.7
2.8
Pointí teagmhála leis an bPobal
An Líonra Gaeilge
Feabhsú seirbhísí le cur ar fáil go dátheangach
3.1Seirbhísí Lán-dátheangacha
3.2Earcaíocht agus Athsholáthar
3.3Oiliúint agus Forbairt
3.4DNET
3.5Logainmneacha Gaeltachta
Monatóireacht agus Leasú
An Scéim Chomhaontaithe a Fhoilsiú

Related Publications
3 March 2014
An Roinn Cosanta Scéim 2014-2017 faoi Alt 15 d’Acht na dteangacha Oifigiúla 2003

D'ullmhaigh An Roinn Cosanta an Scéim de bhun alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
15 December 2017
Customer Charter - English

In this Charter we set out customer service commitments against which we will measure customer satisfaction levels.
15 December 2017
Customer Charter - Gaeilge

The Irish Language version of Customer Service Charter
20 August 2013
Customer Service Action Plan 2013-2015

The Customer Service Action Plan sets out the principles and standards of customer service which the public are entitled to expect from the Department of Defence
20 August 2013
Customer Service Action Plan 2013 - 2015 (Irish Version)

The Irish version of the Customer Service Action Plan sets out the principles and standards of customer service which the public are entitled to expect from the Department of Defence
28 October 2010
Defence Scheme 2014-2017 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
2 November 2017
Defence Scheme 2017-2020 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
12 March 2008
Department of Defence Official Languages Scheme 2007-2010

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
12 March 2008
Department of Defence Official Languages Scheme 2007-2010 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
10 November 2010
Department of Defence Official Languages Scheme 2014-2017 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
2 November 2017
Department of Defence Official Languages Scheme 2017-2020 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
3 March 2014
Department of Defence Scheme 2014-2017 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 15 of the Official Languages Act 2003.

Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators