Search Publications
Home > Publications > Department of Defence Official Languages Scheme 2007-2010 (Irish Version)
Scéim na Roinne Cosanta 2007 - 2010
Faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Download File (Click Icon)
93 Pages PDF Format (747kb)
DODScheme2007(Irish).pdf

Réitigh an Roinn Cosanta an Scéim seo de réir alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla,2003. Forálann alt 11 do réitiú scéime reachtúla ag comhlachtaí poiblí ag leagadh amach na seirbhísí a chuirfidh siad ar fáil

Trí mheán na Gaeilge;
Trí mheán an Bhéarla;
Trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla;

agus na bearta a ghlacfar leo chun cinntiú go gcuirfear aon seirbhís nach gcuireann an
Roinn ar fáil trí mheán na Gaeilge ar fáil i bhfráma ama aontaithe.

Table of Contents


Réamhrá & Cúlra
1.1 Réamhrá
1.2 Réitiú na Scéime Teanga
1.3 Ábhar na Teanga
1.4 Dáta Tosaithe na Scéime

Forbhreathnú ar an Roinn Cosanta
2.1 Mandáid
2.2 Ráiteas Misin
2.3 Cuspóirí Straitéiseacha
2.4 Brainsí sa Roinn
2.5 Custaiméirí agus Geallchoimeádaithe
2.6 Meastúchán ar Sheirbhísí atá ar fáil i nGaeilge cheana
Seirbhísí/Gníomhaíochtaí atá ar fáil i nGaeilge cheana
3.1 Modh Cumarsáide
3.2 Seirbhísí i mBéarla amháin
3.3 Seirbhísí i nGaeilge agus i mBéarla
3.4 Seirbhísí i nGaeilge amháin
3.5 Suíomh Idirlín na Roinne
3.6 Oráidí agus Ráitis
3.7 Pointí Teagmhála leis an bPobal

Feabhsú Seirbhísí le cur ar fáil go dátheangach
4.1 Seirbhísí atá go hiomlán Dátheangach
4.2 Fógraí Béil
4.3 Earcú agus Athsholáthar
4.4 Oiliúint & Forbairt
4.5 Logainmneacha Gaeltachta

Monatóireacht & Athbhreithniú

Ag Foilsiú na Scéime Aontaithe

Related Publications
3 March 2014
An Roinn Cosanta Scéim 2014-2017 faoi Alt 15 d’Acht na dteangacha Oifigiúla 2003

D'ullmhaigh An Roinn Cosanta an Scéim de bhun alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
15 December 2017
Customer Charter - English

In this Charter we set out customer service commitments against which we will measure customer satisfaction levels.
15 December 2017
Customer Charter - Gaeilge

The Irish Language version of Customer Service Charter
20 August 2013
Customer Service Action Plan 2013-2015

The Customer Service Action Plan sets out the principles and standards of customer service which the public are entitled to expect from the Department of Defence
20 August 2013
Customer Service Action Plan 2013 - 2015 (Irish Version)

The Irish version of the Customer Service Action Plan sets out the principles and standards of customer service which the public are entitled to expect from the Department of Defence
28 October 2010
Defence Scheme 2014-2017 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
2 November 2017
Defence Scheme 2017-2020 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
12 March 2008
Department of Defence Official Languages Scheme 2007-2010

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
12 March 2008
Department of Defence Official Languages Scheme 2007-2010 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
10 November 2010
Department of Defence Official Languages Scheme 2014-2017 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
2 November 2017
Department of Defence Official Languages Scheme 2017-2020 (Irish Version)

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 11 of the Official Languages Act, 2003.
3 March 2014
Department of Defence Scheme 2014-2017 under Section 15 of the Official Languages Act, 2003

This Scheme was prepared by the Department of Defence pursuant to section 15 of the Official Languages Act 2003.

Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators