Search Publications
Home > Publications > Annual Report 2006 - Gaeilge
TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2006
Download File (Click Icon)
94 Pages PDF Format (5318kb)
AR2006I.pdf

Déanann an Tuarascáil Bhliantúil seo athbhreithniú ar an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann i rith 2006. Mar a rinneadh sna blianta roimhe, déantar athbhreithniú ar fheidhmiú de réir na gcuspóirí a leagadh amach sna Ráitis Straitéise faoi seach don tréimhse 2005 – 2007. Ach tá an tuarascáil seo difriúil le Tuarascálacha Bliantúla roimhe. Ar an gcéad dul síos, comhthuarascáil ar fheidhmiú na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann atá inti. Ar an dara dul síos, glactar le struchtúr na tuarascála ón Ráiteas Bliantúil ar Aschur – déantar athbhreithniú ar fheidhmiú faoi na ceithre cheannlíne Cláir atá leagtha amach sa Ráiteas Aschuir.


Tá an Tuarascáil leagtha amach i Sé Chuid mar seo a leanas:

Cuid 1 – Bunús Reachtúil, Struchtúr Eagraíochta, Misin agus Róil
Leagann an chuid seo amach an creat reachtúil a bhfeidhmíonn an Roinn Cosanta agus Óglaigh na hÉireann
laistigh de agus leagann sé amach misin, cuspóirí straitéiseacha, agus róil.

Cuid 2 – Ag Forbairt agus ag Coimeád Cumais Theagmhasacha
Tugann an chuid seo tuairisc ar ghníomhaíochtaí i réimsí na traenála, an teagaisc, an trealaimh, an bhonneagair agus an phearsanra a thacaíonn le agus a choimeádann forbairt na cumais theagmhasacha míleata atá ag teastáil leis na roil ainmnithe a chomhlíonadh.

Cuid 3 – Slándáil agus Tacaíocht ar an Oileán
Tugann an chuid seo tuairisc ar ghníomhaíochtaí sna réimsí Cuidiú don Chumhacht Shibhialta (CCS), Cuidiú don Údarás Sibhialta (CÚS), agus tabhairt na seirbhísí do Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí eile.

Cuid 4 – Slándáil Idirnáisiúnta
Tugann an chuid seo tuairisc ar ghníomhaíochtaí a thacaíonn le beartas an Rialtais i síocháin agus slándáil idirnáisiúnta a chur chun cinn agus go háirithe in Oibríochtaí Idirnáisiúnta Tacaíochta Síochána a thabhairt (OTS).

Cuid 5 – Beartas Cosanta, Comhairle Mhíleata agus Seirbhísí Corparáideacha
Tugann an chuid seo tuairisc ghinearálta ar thabhairt comhairle beartais agus míleata, obair na hOifige um Pleanáil Éigeandála agus ar fheidhmeanna na seirbhísí corparáideacha.

Cuid 6 – Sonraí Airgeadais
Sa chuid seo tá tuarascáil ar chaiteachas i 2006 ó Vóta 36 agus 37 i dteannta le sliocht ón Ráiteas Bliantúil ar Aschur. Áiríonn an dara ceann teilgin do 2007 agus sonraí ar aschuir do 2006. Comhlíonann an tuarascáil seo freisin
riachtanais Cuid 4(1)(b) den Acht Seirbhíse Poiblí (Bainistíocht), 1997 do thuarascáil bliantúil don Aire ar heidhmiú de réir cuspóirí straitéiseacha.


Related Publications
25 August 2001
Annual Report 2001

The Annual Report of the Department of Defence for 2001. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
25 August 2002
Annual Report 2002

The Annual Report of the Department of Defence for 2002. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
25 August 2003
Annual Report 2003

The Annual Report of the Department of Defence for 2003. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
26 July 2005
Annual Report 2004 - English

The Annual Report of the Department of Defence for 2004. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
26 July 2005
Annual Report 2004 - Gaeilge

The Irish version of the Annual Report of the Department of Defence for 2004. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
15 November 2006
Annual Report 2005 (as Gaeilge)

The Annual Report of the Department of Defence for 2005 (as Gaeilge)
15 November 2006
Annual Report 2005 (English)

The Annual Report of the Department of Defence for 2005.
18 March 2008
Annual Report 2006 - English

The Annual Report of the Department of Defence for 2006. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
17 March 2008
Annual Report 2006 - Gaeilge

The Annual Report of the Department of Defence for 2006 - Gaeilge
30 September 2008
Annual Report 2007 - English

The Annual Report of the Department of Defence for 2007. The report describes the progress we have made with the implementation of our Strategy Statement and related developments.
30 September 2008
Annual Report 2007 - Gaeilge

The Annual Report of the Department of Defence for 2007 - Gaeilge
28 May 2009
ANNUAL REPORT 2008

ANNUAL REPORT 2008
28 May 2009
Annual Report 2008 (Irish)

Annual Report 2008 (Irish)
21 December 2009
Annual Report 2009 English

Annual Report 2009 English
31 December 2009
Annual Report 2009 Irish

Annual Report 2009 Irish
13 May 2011
Annual Report 2010

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2010
13 May 2011
Annual Report 2010 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2010
13 May 2012
Annual Report 2011

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2011
13 May 2012
Annual Report 2011 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2011
13 September 2013
Annual Report 2012

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2012
13 September 2013
Annual Report 2012 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2012
4 July 2014
Annual Report 2013

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2013
4 July 2014
Annual Report 2013 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2013
30 October 2015
Annual Report 2014

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2014
30 October 2015
Annual Report 2014 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2014
18 October 2016
Annual Report 2015

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2015
18 October 2016
Annual Report 2015 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2015
2 June 2017
Annual Report 2016

This Annual Report reviews the performance of the Department of Defence and the Defence Forces during 2016
2 June 2017
Annual Report 2016 Irish Version

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo déantar athbhreithniú ar fheidhmíocht na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le linn 2015

Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators