Search Publications
Home > Publications > Strategy Statement 2008-2010 (Irish Version)
Ráiteas Straitéise 2008-2010
Leagann an Ráiteas Straitéise seo amach Fís agus Misean na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le haghaidh na chéad trí bliana eile 2008-2010.

Fís:
Sa tréimhse 2008-2010 leanfaimid orainn ag oibriú lenár bhfís a fhorbairt agus a choimeád; is í sin ná eagraíocht chosanta a cheapann agus a chuireann I bhfeidhm beartas éifeachtach, a chuireann ar fail comhairle thráthúil agus chuí agus atá in ann fórsa nua-aimseartha comh-inoibritheach, inbhuanaithe a fhéadann cumais mhíleata sholúbtha a sheachadadh sa bhaile agus thar lear a imlonnú.

Misean:
Soláthar do chosaint mhíleata an Stáit, cur le síocháin agus slándáil idirnáisiúnta agus gach ról eile a shannann an Rialtas a chomhlíonadh.
Download File (Click Icon)
38 Pages PDF Format (1.100kb)
Statement of Strategy 2008-2010 (Irish).pdf

Related Publications
2 July 2010
Agreed Programme for Government - October 2009

17 January 2004
Defence in the Programme for Government

11 September 2007
Programme for Government - June 2007

25 February 2005
Raiteas Straiteise (Strategy Statement) 2005-2007

The Irish Version of the Strategy Statement 2005-2007, along with the Defence Forces Strategy Statement describe what the Department and the Defence Forces will do in pursuit of mission success and how the approach is made. It covers the period from 2005- 2007
9 June 2003
Strategy Statement 2003-2005

The Strategy Statement 2003-2005, along with the Defence Forces Strategy Statement describe what the Department and the Defence Forces will do in pursuit of mission success and how the approach is made. It covers the period from 2003-2005
19 August 2008
Strategy Statement 2008-2010

This Strategy Statement sets out the Vision and Mission of the Department of Defence and Defence Forces for the next three years 2008-2010
19 August 2008
Strategy Statement 2008-2010 (Irish Version)

Leagann an Ráiteas Straitéise seo amach Fís agus Misean na Roinne Cosanta agus Óglaigh na hÉireann le haghaidh na chéad trí bliana eile 2008-2010.
17 April 2012
Strategy Statement 2011-2014

This Strategy Statement encompasses the Department of Defence and the Defence Forces and establishes the High Level Goal of the Defence Organisation
17 April 2012
Strategy Statement 2011-2014 (Irish Version)

Cuimsíonn an Ráiteas Straitéise seo an Roinn Cosanta agus na Fórsaí Cosanta araon agus bunaíonn sé Cuspóir Árd-Leibhéil an Eagrais Chosanta.
19 March 2015
Strategy Statement 2015-2017

This Strategy Statement encompasses the Department of Defence and the Defence Forces and establishes the High Level Goal of the Defence Organisation
19 March 2015
Strategy Statement 2015-2017 (Irish Version)

Cuimsíonn an Ráiteas Straitéise seo an Roinn Cosanta agus na Fórsaí Cosanta araon agus bunaíonn sé Cuspóir Árd-Leibhéil an Eagrais Chosanta.
22 December 2016
Strategy Statement 2016-2019

This Strategy Statement encompasses the Department of Defence and the Defence Forces and establishes the High Level Goal of the Defence Organisation
22 December 2016
Strategy Statement 2016-2019 (Irish Version)

Cuimsíonn an Ráiteas Straitéise seo an Roinn Cosanta agus na Fórsaí Cosanta araon agus bunaíonn sé Cuspóir Árd-Leibhéil an Eagrais Chosanta.
22 January 2018
Strategy Statement 2017-2020

Department of Defence and Defence Forces Strategy Statement 2017-2020
22 January 2018
Strategy Statement 2017-2020 - Irish Version

Department of Defence and Defence Forces Strategy Statement 2017-2020 - Irish Version
29 November 2004
White Paper

The White Paper sets out the policy on Defence for the next decade (2000-2007) with a view to ensuring an appropriate level of defence capability having regard to the changing defence and security environment both at home and abroad. The objectives of the White Paper are to provide a medium term policy framework within which Defence policy can evolve to set out a clear strategy for the next ten years; to provide for the continuation of the reform programme of Defence services, already commenced under the Defence Forces Review Implementation Plan, consistent with the national and international security environment and the state of the public finances; to ensure that the management of Defence services is in accordance with the evolution of the Strategic Management Initiative for the public service; and, to set out the basis for the future development of Civil Defence policy and the follow-up to the present "Towards 2000" strategy.

Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators